Modeller og værktøjer

Bogen sigter mod anvendelse og værdiskabelse i praksis og indeholder derfor 30 konkrete værktøjer – hertil fortællinger, billeder, eksempler og en masse gode råd – målrettet dig som idrætsformidler. Nedenfor finder du udvalgte modeller og værktøjer fra bogen, som du kan anvende til aktivitetsudvikling i din praksis. Se oplistning af alle værktøjer som del af bogens indholdsfortegnelse: http://samfundslitteratur.dk/bog/aktivitetsudvikling-i-idr%C3%A6t

Fisken viser aktivitetsudviklingens grundlæggende procestyper.

 

Aktivitetshjulet er en model til at beskrive, analysere og udvikle aktiviteter. Aktivitetshjulet består af seks indholdskategorier, fire proceskategorier og syntesekategorien Energi.

 

ABC-rammen udgør en didaktisk og processuel ramme til facilitering af aktivitetsudvikling, hvor målgruppen involveres.

 

Idématrixen er et konkret idégenereringsværktøj (Fiskens bagkrop). Idégenerering handler om at nyskabe, åbne, udforske og bryde mønstre. Klik på billedet for at komme til beskrivelsen og skemaet.

 

Energivippen er et konkret energistyringsværktøj (Fiskens hoved). Energistyring handler om at anvendelsesorientere, nyttiggøre og skabe værdi i den aktuelle praksis.

 

Story er en bestemt formidlingsform til at pakke indholdet (aktiviteten) ind og har til hensigt at pirre deltagernes følelser og mavefornemmelse.

 

10 gode råd til at arbejde med aktivitetsudvikling i praksis – på tværs af temaer, modeller og værktøjer.