Om bogen

Aktivitetsudvikling i idræt – innovation i praksis går på tværs af og ud over idrættens klassiske indholdsområder og placerer sig i krydsfeltet mellem idræt, didaktik og innovation. Bogen sigter mod at guide fagpersoner til at udvikle nye og nyttige aktiviteter – gerne med deltagerinvolvering – der udfordrer vanetænkning og retter sig mod konkrete mål og behov.

Med et stort fagligt engagement præsenterer Mads Hovgaard bogens værktøjer i meningsfulde teori-praksiskoblinger, cases og visualiseringer, som bidrager med nye, praksisnære indsigter til fagfeltet.

Bogens forside

Du bliver klædt på med:

  • Konkrete værktøjer til at arbejde med aktivitetsudvikling i din praksis ud fra grundprocesserne afklaring, idégenerering og energistyring.
  • En didaktisk og processuel ramme til at facilitere deltagerinvolvering.
  • Nye input til formidling og igangsætning af idræts- og bevægelsesaktiviteter.

 Aktivitetsudvikling i idræt henvender sig primært til studerende og færdiguddannede i Idræt fra landets universitetsuddannelser og University Colleges.

Du kan kigge i bogen og købe den hos forlaget Samfundslitteratur.