Forum

Det er i dette rum, jeg gerne vil høre fra dig som læser og bruger af bogen. Sigtet med dette forum er nemlig at dele viden og erfaringer omkring aktivitetsudvikling, men også at opnå nye faglige indsigter i spændingsfeltet mellem teori og praksis. Så byd ind med din kommentar, refleksion eller fortælling fra praksis.

Aktivitetsudvikling på Danmarkskortet

Kære idræts- og bevægelsesformidlere og andre interesserede fagpersoner

Endelig er bogen her: Aktivitetsudvikling i Idræt – innovation i praksis. Efter 13 års forberedelse og knap ét års intenst arbejde kan jeg nu mærke bogen i hænderne. Og føle den i maven. Nu spiller jeg bolden videre til dig.

Bogen tilbyder et nyt og nyttigt supplement til den danske idrætslitteratur, men den afgørende del, det at implementere og udvikle praksis, skal du selv stå i spidsen for. Bogen skal udfordre os fagpersoner på vores faglige mindset, så vi alle i højere grad agerer som formålsbevidste, refleksive og innovative praktikere, der både kan se nye muligheder og samtidig stille os kritiske over for egne og andres forforståelser og praksisser.

Jeg håber, at du kaster dig ud i forskellige aktivitetsudviklingsprocesser og skaber ny faglighed sammen med dine medstuderende, målgrupper og samarbejdspartnere. Jeg glæder mig til, at du bidrager til min faglige og personlige drøm om at sætte aktivitetsudvikling på Danmarkskortet.

God fornøjelse i praksis!

Mads

Hvad er dit første indtryk og din umiddelbare oplevelse af bogen? Vil du læse (lære af) bogen kronologisk eller hoppe ned i et aktuelt kapitel, i givet fald hvilket? Er der noget som overrasker dig i bogen? Hvilket værktøj er det første, du vil afprøve i din praksis? 

Giv dit perspektiv på ét eller flere af spørgsmålene i kommentarfeltet nedenfor.

71 thoughts on “Forum

  1. Morten

   Jeg har fået øjnene op for at ud over det er muligt at aktivitetsudvikle, så kan man relativt nemt aktivitets justerer. Det er fedt at have fået nogen praktiske redskaber til at kunne lege med energien i en aktivitet. Redskaberne har også hjulpet mig til at blive bedre til at se ud over et rums umiddelbare affordance og normer.

   Svar
  2. Frederik H. Stame

   Selve bogen har givet mig et bedre indblik i hvordan man kan ændre sin træning og variere den som formidler. så selve undervisningen kan blive ikke bare mere relevant men også mere spændene.

   Svar
  3. Frederik Witt

   Bogen har givet mig redskaber til at konstruere en aktivitet ud fra et givet rum. Derudover har jeg fået værktøjer til at analysere aktiviteter. Med dette mener jeg værktøjer til behovsanalyse, bevægelsesanalyse mm.

   Bogen har også været god at læse. God blanding med billeder og modeller der fanger læseren. Det er nemt at finde rundt i bogen, og derfor nemt at finde den metode, man lige går og mangler til sin rapport.

   Svar
  4. Mads Steen Hansen

   En super spændende bog, som sætter nogle helt nye tanker i gang på mig. Jeg er meget inspireret i forhold til aktivitetsudvikling. Det er noget jeg aldrig sådan rigtig har strejfet en tanke. Jeg har altid dyrker de almene ting, og aldrig tænkt særlig kreativt, i forhold til legene. I skolen var det altid det samme simple vi legede.
   Jeg var altid en af dem, som f.eks. havde bolden meget, og var meget involveret i høvdingebold i folkeskolen. Så er det meget interessant at sætte sig ind i hvordan det må være for de andre, at sidde konstant ned og kigge og blive ekskluderet. Jeg er blevet mere mindet på, at alle skal være deltagende, ligemeget hvor god man er.

   Svar
  5. Oliver Ribert

   Hej. Som læser af bogen har det sat gang i nogle tanker jeg startede med at have nogle få år tilbage. Jeg spiller fodbold og har gjort det stort set hele mit liv, lige fra hygge serie bold til divisionsbold i ungdomsårene. I alt den tid jeg har spillet fodbold har vi inden en kamp lavet den samme øvelse hvor vi spiller 5 mod 5 med 2 “bander”. Jeg har altid gjort det uden at tænke overdet og altid hadet den da jeg ikke synes den gjorde noget godt for mig. Da jeg var i Portugal for få år tilbage så jeg FC Porto varme op på en HELT anden måde, stille og roligt nærmest “hygge” spil inden de skulle ud og spille semifinalen i den hjemmelige cup. Det startede nogle tanker omkring det hele, jeg dog desværre glemte igen. Efter jeg har læst din bog, er disse tanker opstået igen, og denne gang kan jeg ikke ligge dem fra mig. Jeg har overvejet at udfordre mine trænere på det, men føler hverken jeg har argumenterne eller modsvar på hvad vi ellers kunne gøre. Jeg vil forsat med din bog i baghovedet, gå med disse refleksioner og forhåbentligt finde svar og mod til at udfordre mine trænere en dag.

   Svar
  6. Anders Sanggaard

   Jeg har nydt stor glæde af bogen ifht aktivitetsudvikling da den har givet med en lang række redskaber der kan hjælpe til at fremme min fremtidige idégenerering. Bogen har en meget let forståelig og overkommelig sværhedsgrad så de fleste kan være med. Den kan både være til stor gavn ved en fuld læsning, men også blot dykke ned i bestemte kapitler som blandt andet Aktivitetshjulet.
   Lige præcis dette værktøj er et af de mange gode værktøjer som jeg vil tage med til videre brug!

   Svar
  7. Villads Stokholm

   Den har gjort mig mere kritisk overfor den traditionelle idræt i folkeskolen, og især hvordan man kan gøre den inkluderende og spændende for alle.

   Svar
 1. Tim

  Bogen har sat gang i de tanker “Hvordan man kan benytte det omkringliggende miljø til at udøve idræt eller finde på aktiviter”. Plus selve processen i at finde på en sådan aktivitet. – De forskellige stadier, de forskellige parametre og hvor forskellige resultater man faktisk kan få.

  Svar
 2. Anna

  Jeg synes, at det er en rigtig spændende bog, og det har overrasket mig, hvor nemt det er at tænke kreativt vha. de modeller og metoder, der beskrives i bogen. I begyndelsen af modulet tænkte jeg, at det ikke var mulig for mig at være med til at udvikle en aktivitet, men vha. værktøjerne gik det som en leg.
  I løbet af modulet har jeg læst bogen kronologisk, men fremadrettet vil jeg bruge den til at hive de værktøjer frem, jeg finder brugbare.
  Mit eneste kritikpunkt er, at den næsten er skrevet i et for pædagogisk sprog, men samtidig bibringer det også, at alle kan være med og få noget ud af bogen.

  Svar
 3. Lasse Jager Pedersen

  Jeg har blandt andet fået det med fra modulet omkring aktivitets udvikling, hvor vigtigt det er at sige “ja” og være åben i processen omkring udvikling af en aktivitet. Jeg har fundet ud af at det giver rigtig meget, at spille med på hvad andre byder ind med, og måske sætte sig selv lidt i baggrunden.

  Svar
 4. Idrætsstuderende SDU

  Jeg kommer til, at tænke meget på hvor dårlige vi idrætsstuderende egentlig er til idégenereringsprocessen. På den front synes jeg, at bogen både udfordrer læseren, men samtidig også giver nogle gode værktøjer.

  Mit førstehåndsindtryk med bogen var dog ikke godt. Som 1 års studerende lige i startet synes jeg, at bogen var svær at læse og forstå. Det er dog blevet noget bedre nu, hvor der er gået et par måneder.

  Svar
 5. Louise

  Jeg har fået et helt nyt syn på foreningslivet. Jeg synes det har været spændende at arbejde med. Jeg ved at jeg har lært ting, som jeg kan tage med videre i livet, og som også kan bruges i andre kontekster end kun idræt.
  Mega fed bog!

  Svar
 6. Frederik Godthåb

  jeg er blevet opmærksom på det store potentiale idrætsundervisningen besidder, både i forenings- og folkeskoleregi. idræt er meget mere end bare sport og bevægelse. det et forum hvor man udvikler identitet, sociale færdigheder og relationer. vi kan blive meget bedre til at bruge idræt som udviklingsværktøj.

  Svar
 7. Charlotte Juul

  Det jeg har fået ud af bogen, er en forståelse af hvad forskellige rum gør ved ens valg af aktiviter, og at man skal passe på med den affordance låser en fast i ens kreativitet. Derudover har jeg fået redskaber til hvordan man ved hjælp af ganske få hjælpemiddel, kan udvikle en ganske god aktivitet.

  Svar
 8. Karsten

  Det har givet en ny måde at tænke over tingene på. Man tager ikke bare for givet at man skal lave de samme øvelser/aktiviteter, men at man med en lille ændring kan lave en helt anden leg.
  Små ændringer i aktivitetshjulet kan kreere en helt anden energi, og lave nogle lege der både er udfordrende og fysisk krævende.

  Svar
 9. Martin

  Din bog har fået mig til, at tænke meget over og virkelig fokusere på de enkelte opgaver/lege som man bliver udfordret med i foreningslivet. Bogens indhold har givet mig en masse værktøjer til, at lave og se på opgaver/lege. Dette gør jeg fremover vil tænkte mere over valg og fordele/ulemper ved disse lege/opgaver

  Svar
 10. Mie

  Jeg har personligt lært meget meget omkring energistyring i bogen. En viden og værktøjer, som kan bruges under en aktivitet til at justere, hvis man observerer at en given aktivitet ikke fungerer efter hensigten.

  Specielt med udgangspunkt i aktivitetshjulet og energivippen, har jeg lært, hvordan man observerer en aktivitet og løbende kan foretager ændringer, så aktiviteten bliver så effektiv som muligt.

  Svar
 11. Amanda

  Jeg synes det er super fedt at der er specifikke værktøjer i bogen som jeg kan tage med ud og afprøve på egen hånd og selv justere til. Fedt at der kommer gang i en udvikling indenfor idrætsundervisning.
  Jeg synes også at det er virkelig godt at der i bogen inden kapitlerne starter er en lille refleksionsboks med spørgsmål man kan have i baghovedet når man skal læse kapitlet.

  Svar
 12. Nanna Vive

  Jeg er blevet klogere på hvordan man selv kan udvikle en aktivitet. førhen troede jeg det var en meget mere kompliceret process, som tog lang tid. Nu med de redskaber der er i bogen, er det gået op for mig, at man kan skabe sin helt egen aktivitet. man kan lave en aktivitet der passer til alle aldre og alle formål.
  Jeg er blevet opmærksom på ting, som jeg ikke ville have været uden bogen. fx. hvordan man justere en aktivitet, så der hele tiden er god energi. Den har også gjort min opmærksom på undervisningstilgangen i mange forskellige forumer, og hvordan man kunne optimere den.

  Svar
 13. William Kuhlman

  Bogen har sat nogle tanker igang omkring måden aktiviteter bliver skabt, brugt og håndteret.
  Den har givet et stort indblik i hvordan man kan tage noget gammelt og gøre det spændende igen.
  Undervisningen har fået mig til at få lyst til og tage ud og afprøve nye aktiviteter, med folkeskoler, foreninger og venner.

  Der er kommet tanker om hvor svært det er at være opfindsom, at idegenere og bruge det i praksis, er to meget forskellige opgaver som hver har deres vanskeligheder.

  Svar
 14. Maia

  Bogen og modulet har præsenteret mig for aktivitetsudvikling og brugen af dette i praksis. Jeg har lært at anvende Fisken og aktivitetshjulet som værktøj, og jeg synes det er spændende at se min egen udvikling i forhold til at tænke kreativt i idræt. Min gruppe og jeg har udviklet en aktivitet med udgangspunkt i Fisken.
  Dét værktøj jeg især har bidt mærke i, er under energistyring, bl.a. energivippen – jeg synes det er interessant at se hvor lidt der skal til, for at ændre på udspillet af en aktivitet.
  Alt i alt, synes jeg det er en god bog og et spændende og yderst relevant modul.

  Svar
 15. Emma Kirstine Grann

  Modulet samt bogen om aktivitetsudvikling har igangsat mange idræts- og aktivitetsudviklende processer hos mig som træner og som idrætselsker. Jeg er blevet gjort opmærksom på bl.a. via Aktivitetshjulet og idématrix mm. hvordan man kan tænke mere kreativt og bryde det traditionelle rammer der ofte er bygget op omkring foreningsport. Dertil også, at det er bedre at vise dele af en aktivitet først eller tage det løbende undervejs, istedet for at bruge for lang tid på at forklare regler mm.
  Modulet og bogen har også gjort mig opmærksom på, at det som ny aktivitetsudvikler er vigtigt at man går forrest og tør igangsætte noget som man måske ikke helt 100% har gennemtænkt. Det er det med skulle justere og optimere en aktivitet istedet for at have al træning og undervisning planlagt til punkt og prikke
  – fordi det kan nemlig godt være en hæmsko.

  Svar
 16. Nicolaj Kjær-Hansen

  Modulet/bogen har helt sikkert sat nogle tanker igang omkring udviklingen af forskellige lege, og hvordan man kan justere på eksisterende lege vha. nogle værktøjer der er i bogen. Afklaringen, (fiskens hale) har især fået mig til at tænke mere specifikt på hvad målgruppen har brug for/ kan gøre, og derved hjulpet med at fremme en mere kvalificeret leg til den pågældende målgruppe.

  Svar
 17. Bastian Marschall

  Mit første umiddelbare indtryk af bogen var at den var rigtig overskuelig at læse og lære fra. Sammensætningen mellem figurer, tekstbokse og ren brødtekst var harmonisk.
  Hvis jeg stod til at læse den med formål at anvende teori fra den i praksis – ville jeg springe i kapitlerne og lede efter præcis den teori der relaterede sig til min problemstilling (dette kan netop lade sig gøre grundet bogens overskuelige opbygning).
  ABC rammen er for mig en god model fordi man kan gå den igennem fra A-F og så spytter man næsten er færdigt produkt ud.

  Svar
 18. Freja

  Bogen har virkelig udfordret min tanke gang i forhold til hvordan man kan forholde sig til de rutiner og tankemønstre, som man har i foreningerne. Dertil har det virkelig været med til at sætte nogle refleksioner i gang om, hvordan jeg som underviser ville kunne ændre perspektivet. Jeg synes at hele forløbet har været super sjovt og samtidig lærerigt, hvor man virkelig har skulle bruge sin fantasi og legelyst, for at komme frem til et produkt.

  Svar
 19. Rolf

  Bogen har inspireret mig til at tænke ud af boksen, og stille kritiske spørgsmål til den idrætspraksis jeg kender i forvejen. Jeg har altid haft svært ved at finde på nye ting og få dem omsat til noget konkret, men bogens værktøjer kan helt klart hjælpe med idegenereringen.
  Noget af det vigtigste for mig, har været at blive introduceret til energistyring, og hvordan man igennem justeringer kan styre energien. Jeg har tidligere undervist i forskellige sportsgrene, og mange gode aktiviteter er blevet stoppet for tidligt på grund af manglende energi. Det at kunne justere med forskellige elementer fra aktivitetshjulet virker rigtig godt, og det er helt sikkert noget jeg kommer til at bruge rigtig meget i fremtiden.

  Svar
 20. August Lomholt Nielsen

  Det første som lige falder ind hos mig, er aktivitetsudvikling i forhold til elitesport.
  Jeg dyrker selv elitesport, hvorfor det nok er derfor, jeg prøver at finde sammenhænge mellem bogen og eliteverdenen.
  Jeg syntes det kan være en svære sammenligning, men er begyndt at tænke i helt nye baner, og hvordan de to størrelser kan kombineres.

  Svar
 21. Mie Damsted Jørgensen

  Det er gået op for mig hvor mange flere muligheder der er inden for idræt. Jeg er blevet præsenteret for en helt ny verden, og en masse redskaber som jeg ser frem til at bruge fremadrettet.
  Når jeg tænker tilbage på de 2 år jeg arbejdede som lærevikar, ærger det mig at jeg ikke havde den viden jeg har nu.

  Svar
 22. Jacob Lund

  Igennem forløbet har jeg taget meget med fra fisken. Jeg har brugt fisken til at udfordre og udvikle gamle traditionelle lege (jeg underviser i gymnastik) og det har givet en masse forskellige udslag. nogle der virkede og nogle der kiksede. men jeg synes denne bog og dette forløb har givet mig nogle vildt gode værktøjer til at styre aktiviteter mod det rette mål. Lave aktiviteter om, så det passer til målet og kunne styre energien i aktiviteten undervejs. Jeg har lært meget omkring en funktionel opvarmning til gymnastik. Men kan ikke helt finde ud af hvordan jeg skal udfordre eller udvikle kendte teknik- og springstationer.

  Svar
 23. Sara Hagedorn Jensen

  Jeg er blevet meget mere bevidst om hvordan man vha. aktivitetsudvikling kan energistyre og jeg er meget nysgerrig på hvordan denne energistyring i praksis kan give udøverne en bedre motivation. Hvis man f.eks. i løbet af folkeskolen præger idrætsundervisningen af høj energi (både høj puls og sjov), kan man så påvirke elevernes chancer for at blive ved med at dyrke idræt i voksenlivet og hvad betyder det i sidste ende for folkesundheden? Jeg tænker at denne tilgang kan bruges til meget andet end undervisning.
  Det er f.eks. sundt for sclerose-patienter at styrketræne, men hvad gør man med dem, som ikke bryder sig om styrketræning? Kan man justere styrketræning i en sådan grad at patienterne ikke tænker på det som træning, eller en sur pligt for deres sundhed, og stadig opnå de sundhedsmæssige fordele for dem?

  Svar
 24. Johan

  Modulet har givet mig en ny viden omkring energistyring og mulighederne indenfor området.
  Under vores seminardag måtte vi ændre rigtig mange ting undervejs for netop at holde energien oppe. Meget af de ting vi ændrede på skete impulsivt og vi havde ikke planlagt det. Alligevel endte vi med en meget succesfuld dag med et stort energiniveau hele vejen igennem grundet vores udvikling på vores aktivitet undervejs.

  Så hele idéen med aktivitetsudvikling, idégenerering og energistyring er helt sikkert noget, som jeg vil bringe med ud i foreningslivet, hvis jeg en dag kommer til at stå der igen.
  Bogen har virkelig været en øjenåbner og helt sikkert en bog alle idrætslærere på folkeskole- og gymnasiumniveau kunne få noget godt ud af, når jeg selv tænker tilbage på den idrætsundervisning, jeg blev udsat for gennem min tid i folkeskolen og gymnasiet.

  Svar
 25. Mathias Ottsen

  Dette modul og bogen har givet mig mange “aha-oplevelser” ud fra mine egne erfaringer med idræt både i foreningslivet, men især i folkeskolen. Jeg har også hele min folkeskoletid elsket idræt, fordi vi altid fik lukket en bold ud af vores lærer og uden de store anvisninger fik lov til at spille, som vi lystede. Derfor var idræt for en boldspiller for mig det sjoveste, mens jeg ikke tænkte på, hvordan idrætsundervisningen blev opfattet for de andre typer idrætsudøvere. Derfor har bogen givet mig et nyt perspektiv for måden at gå til idræt på og et stykke henne i forløbet gav det mening for mig, at man ikke ukritisk bare accepterer den traditionelle opfattelse af idræt, men at man hele tiden ønsker at udvikle/optimere faget

  Svar
 26. Ina Andresen

  Udfra den letlæselige skrive stil, har jeg som individ hurtigt lært og forstået de forskellige modeller, som for mig har gjort, at jeg har fået større indsigt i, hvordan man griber en “kedelig” aktivitet an. Udvikler og energistyrer når man står i en aktiv situation. Men også hvor vigtigt det er, at man gør træningen overførbar til en kampsituation. Jeg vil fremadrettet bruge dette i mine håndbold træninger, så drengene får mest ud af træningerne, både socialt, fysik, men også psykisk.

  Svar
 27. Louise

  Jeg synes tankerne omkring energivippen er enormt spændende. Jeg har fået øjnene op for hvor vigtigt det er at energistyre, samt at man ud fra en aktivitet, kan regulerer spændingsniveauet på ganske kort tid. Dette føler jeg er mere inkluderende for idrætsstuderende/elever, da jeg tror på at vi alle igennem en leg higer efter noget spændning, og derved tror jeg, at en justering af energivippen vil inkluderende.

  Svar
 28. Ida Boller Jespersen

  Helt overordnet har din bog i hvert fald boostet og tildels provokeret mig til at blive nysgerrig samt forholde mig kritisk til diverse aktiviteter. Undervejs i modulet har jeg gjort mig mange tanker om tidligere håndboldtræninger eller aktiviteter i idrætstimerne i skolen og især tænkt meget over, hvorfor nogle elever hadede en specifik leg, når jeg elskede den. Med bogen har jeg fået et enormt indblik i, hvor vigtigt det er at aktivere og inkludere alle deltagere – og hvorfor nogle aktiviteter fungerer enormt godt i nogle sammenhænge og ikke fungerer i andre.

  Svar
 29. Zabina Petersen

  De refleksioner, der blev sat hos mig, var hvor meget aktivitetsudviklingen kunne ændre ens synspunkt ved at tænke nyt og anderledes – ikke kun i sportsmæssige sammenhæng men også i ens hverdag. At kunne stille spørgsmålstegn ved ens underviser samt medstuderende og gøre dem opmærksomme på hvorfor de gør ting, som de gør. Det at kunne koble hele ens teori i aktivitetsudvikling, prøve det i praksis og derefter kunne reflektere over ens tanker og idéer.

  Svar
 30. Maria

  Modulet med aktivitetsudvikling har sat gang i mine tanker omkring det egentlige formål med diverse aktiviteter. Derudover har det givet mig en indsigt i, hvor meget små ændringer i en aktivitet kan få indflydelse på hele aktiviteten som helhed.

  Svar
 31. Casper

  Bogen som helhed er meget overskuelig og nem at arbejde med. Jeg synes ikke man bør læse bogen kronologisk, da jeg fx ofte i mine hensigter kan anvende flere forskellige kapitlers indhold uafhængigt af hinanden. Det første værktøj jeg i min praksis vil anvende, vil være aktivitetshjulet og idématrixen.

  Svar
 32. Moritz

  Hvad er dit første indtryk og din umiddelbare oplevelse af bogen? Vil du læse (lære af) bogen kronologisk eller hoppe ned i et aktuelt kapitel, i givet fald hvilket? Er der noget som overrasker dig i bogen? Hvilket værktøj er det første, du vil afprøve i din praksis?

  Giv dit perspektiv på ét eller flere af spørgsmålene i kommentarfeltet nedenfor.

  Det var meget spændende læse og høre om en ny mening og overvejelser om idrætsundervisningen, både i skolen og foreningen. Det vækker nogle tanker, som jeg ikke har tænkt før. Der er helt klart nogle værktøjer jeg kan bruge uden for universitetet. Jeg kan rigtig godt lide aktivitetsvippen. Et meget simpelt værktøj, som har en kæmpe stor effekt på undervisningen eller en aktivitet.
  Jeg undrede mig over om man, i stedet for at have 7-8 forskellige værktøjer, kunne lave 2-3 værktøjer, som inddrager det hele.

  Svar
 33. Angelie

  Ift. Aktivitetsudviklingmodulet:
  Bogen og modulet har været med til at åbne op for en ny tilgang, til det at være aktiv med en hensigt. Det har været interessant at opleve, hvor fastlåst mange af os er, i de aktiviteter og normer vi kommer med fra vores baggrund – og hvordan vi ved hjælp af forskellige værktøjer kan prøve at arbejde os udover disse normer. Det er min følelse, at det kommer til at tage tid og øvelse at blive god til at tænke ud af boksen og at det handler meget om trial and error i processen.

  Svar
 34. Jonas

  Mit første indtryk af bogen var at den var let læselig. Den var ikke svær at komme igang med, og de begreber man ikke forstod ved første øjekast blev altid forklaret efterfølgende. I forbindelse med skrivning af vores rapport har vi i min gruppe gjort stort brug af bogen, hvor vi hopper fra kapitel til kapitel, så man behøver ikke læse den kronologisk. Når det er sagt, så er der nogle termer og teorier der er forklaret i de første par kapitler, som man skal bruge senere hen, så en kronologisk gennnemlæsning ville nok være det helt optimale hvis man har tiden.
  Stor fan af ide-matrixen som vi allerede har benyttet os af flere gange i min gruppe.

  Svar
 35. Morten

  Min oplevelse af bogen er at den er et effektivt værktøj med meget konkrete modeller og metoder til at udvikle på aktiviteter selv uden de store kreative ideer. Derudover er det interessant at genoverveje de forudindtaget holdninger og traditioner som præger idræts-verden.

  Jeg kommer til fremadrettet at bruge bogen som opslagsværk, skulle jeg løbe ind i problemer hvor min aktivitet ikke virket eller man er kørt fast i en allerede eksisterende. Der er så mange gode og nuancerede overvejelser i bogen at den også kan bruges til at skabe dialog i ledergrupper, trænergrupper, læregrupper og andet.

  Jeg blev overrasket over min egen ukritiske tilgang til de allerede eksisterende øvelser og lege jeg har leget siden jeg første gang var involveret i en idræts aktivitet. Det har været overraskende hvor mange muligheder og kritisk anskuelser man nu ser i aktiviteter der før var en selvfølge.

  Svar
 36. Frederik J. Lamp

  Jeg forstår formålet med dette modul, som en måde at lære at udvikle og formidle fysiske aktiviteter på nye kreative måder. Personligt føler jeg mig ikke som en kreativ person, så derfor blev jeg meget udfordret allerede fra starten. Ved hjælp af nogle af de værktøjer der er i bogen, har jeg tænkt tanker, jeg aldrig var kommet på ellers. Modulet har været en øjenåbner på mange punkter.
  Jeg tror ikke, at jeg vil kunne formidle en aktivitet i fremtiden uden at have nogle elementer fra dette forløb i baghovedet, og det synes jeg personligt kun er godt.
  Jeg går ind for en fleksibel og kreativ tankegang, men jeg har den ikke af natur. Realistisk set vil yderligere arbejde med aktivitetsudvikling kun udvikle dette kreative mindset.

  Svar
 37. Lasse Jessen

  Jeg kan ikke mærke den helt store ændring, i mit syn på aktivitetsudvikling. Muligvis fordi jeg har arbejdet med det før, men jeg tror jeg vil komme til at bruge nogle af de metoder og modeller, som vi har anvendt i forløbet. F.eks. tror jeg aktivitetshjulet bliver en af de metoder, jeg vil blive ved med at komme tilbage til.

  Svar
 38. Rasmus

  Hvis jeg starter med og fortælle om hvad selve kurset eller modulet har sat igang af tanker hos mig, så er det i bund og grund det og stille skarpt overfor allerede eksisterende aktiviteter, sportsgrene osv.
  Samtidig har modulet også præget mig med i den forstand at jeg nu i meget større stil tænker hvad diverse bevægelsesmiljøer byder til af aktiviteter og dertil også hvad de har af muligheder.

  Svar
 39. Søren Ellehave Olsen

  Det jeg tager med fra bogen og modulet på idræt, er at have målgruppen og ens mål for denne gruppe med hele vejen i aktivitetsudvikling. I stedet for bare at tage aktiviteter, som plejer at være fede, så vil jeg se på, om det gavner målgruppen.
  Derudover er det nogle meget håndgribelige værktøjer, hvilket er godt, når jeg skal bruge det i senere projekter.
  Den undren, som der lægges op til igennem bogen, er helt klart noget jeg vil tage med videre.

  Svar
 40. simon

  Bogen gav mig et godt indtryk om hvordan man kan arbejde mere kreativt og hvordan man kan anvende værktøjer til at arbejde mere kreativt. Jeg tænker at jeg ville hoppe fra kapitel til et andet hvis jeg nu havde brug for det.

  Svar
 41. Niels

  Jeg tænker at det jeg reelt vil bruge mest af i fremtiden. er mange af de værktøjer, som omhandler idégenering, fordi de er virkelig gode til at sætte gang i kreativitet.
  min udmiddelbare oplevelse af bogen var at jeg havde set det før, men da jeg begyndt at læse i den fandt jeg ud af der var noget nyt her. derefter syntes jeg det var meget interessant

  Svar
 42. Nicklas

  Aktivitetsudvikling bogen har givet mig større indsigt i hvordan man med forholdsvis simple værktøjer kan udvikle, målrette og styre en træningsproces med et specifikt formål. Sagt med andre ord kan vi tilpasse en aktivitet til en helt bestemt målgruppe, som fx handicappede børn og stadig gøre aktiviteten sjov og udfordrende.

  Svar
 43. Amalie Finnemann

  Hvad er dit første indtryk og din umiddelbare oplevelse af bogen?
  Mit indtryk af bogen er, at den virker overskuelig og let at søge informationer i pga. den overskuelige indholdsfortegnelse og de synlige afsnit i selve bogen.

  Vil du læse (lære af) bogen kronologisk eller hoppe ned i et aktuelt kapitel, i givet fald hvilket?
  Jeg vil hoppe ned i det kapitel, der er relevant for hvad jeg arbejder med i den givne situation. Dette er kun muligt pga overskuligheden i bogen.

  Er der noget som overrasker dig i bogen? Bogen er fuld af tanker og refelktionsspørgsmål, jeg umiddelbart ikke selv havde kommet frem til.

  Hvilket værktøj er det første, du vil afprøve i din praksis
  Alle aktivitetsudviklingsmodellerne. Syntes de er super gode, sjove og lærerigt, at arbejde med i praksis.

  Svar
 44. Sean

  Specielt kapitlet omkring energistyring har vækket interesse hos mig. Jeg føler at jeg vil kunne tilrettelægge min fodboldundervisning/træning bedre, ved hjælp af energivippen, så gejsten hele tiden holdes høj, og der til sidst i træningen stadig er kræfter tilbage og en sult efter mere. Derudover har det været vildt interessant at se, hvordan en ide eller aktivitet kan opstå ved et kast af en terning, hvilket har åbnet flere muligheder for mig som træner.

  Svar
 45. Johannes Di Biaso

  Bogen er en kæmpe hjælp til at tænke anderledes på en aktivitet. Især modellen fisken har givet mig et stort overblik over hvordan man udvikler en aktivitet og hvilke parametre man skal tage hensyn til. energivippen er helt klart også et værktøj jeg vil tage med videre. Det overrasker mig hvor lidt der kan blive ændret før en aktivitets energi stiger.

  Svar
 46. isabella halvorsen

  Jeg er blevet klogere på, hvordan en aktivitet hurtigt kan blive sjov og inkluderende for alle, og hvordan en aktivitet hurtigt kan have en ekskluderende effekt på de “svage”. Jeg er også blevet klogere på hvordan man som underviser/instruktør via få hjælpemidler kan formå at gøre en aktivitet/leg sjovere for alle, og at de “traditionelle” lege(stikbold, rundbold, høvdingebold osv.) i idrætsundervisningen som regel ikke er sjove for dem der ikke er så gode.
  Bogen giver gode værktøjer til at videreudvikle aktiviteter, og bogen er let at gå til med gode illustrationer og figurer.

  Svar
 47. Pernille

  Bogen har på mange måder ændret min syn på, hvordan man på bedst mulig vis kan udvikle sig selv og andre indenfor idrættens verden. Jeg har selv været en del af foreningslivet det meste af mit liv, og har derfor aldrig sat spørgsmålstegn ved den traditionelle træning, da det er den eneste jeg har kendt til. Nu hvor jeg er til fodboldtræning, er jeg mere kritisk overfor de øvelser, som vi bliver sat til at udføre, men det er dog svært at ændre på – træneren føler han ved bedst.
  Jeg har faktisk altid forholdt mig meget kritisk til idrætsundervisningen i folkeskolen og gymnasiet, fordi jeg godt kunne se, at den ikke fungerede hensigtsmæssigt. De gode boldudøvere var trætte af at spille med de mindre gode, og de mindre gode hadede idræt, og var på ingen måde motiveret, hvilket gjorde, at de aldrig blev bedre.
  Vores aktivitetsudviklingsforløb har især lært mig meget om, hvordan man kan gøre tingene anderledes, og de mange værktøjer, som bliver præsenteret i bogen, er nogle jeg føler mange idrætslærere, ville få meget ud af at benytte sig af.

  Svar
 48. Tobias Jørgensen

  Jeg har personligt lært at være kritisk overfor den undervisning jeg får, eftersom jeg nu selv har fået de værktøjer, man skal bruge til at aktivitetsudvikle. Bogen har helt klart givet mig en brugbar viden og den har i sin helhed alle de værktøjer, som skal bruges for at lave en aktivitet fra bunden. Det vil altså sige at jeg personligt synes bogen er nok til at kunne udvikle en passende aktivitet til en passende målgruppe.

  Til fremtidig brug, vil jeg højst sandsynligt hoppe ned i bogen og bruge de kapitler der er brugbare til den situation jeg står i. Det vil altså sige at jeg vil bruge evt. aktivitetshjulet, når og hvis jeg føler det er brugbart.

  Det mest overraskende ved bogen er hvor lige til den er og hvor nemt den er at gå til. Der er mange gode eksempler i alle kapitler og de hjælper til at forstå kapitlet bedre.

  Svar
 49. Troels Kollerup Jensen

  Mit første indtryk af bogen var en nysgerrighed og ihærdig hed efter at få ny viden omkring udviklingen af aktiviteter i praksis. Det tog lidt tid at blive overbevist om metoderne, da der var meget historisk/samfunds teori, som jeg ikke fandt særlig relevant ift. det overordnede formål. Jeg føler jeg får en masse værktøjer og refleksioner med fra bogen, som jeg kan bruge i foreningslivet, men også i andre praktiser udover idrætten. Også at udfordre den traditionelle tilgang til fx. fodboldtræning, og gøre det mere overførbart.
  Jeg var meget frustreret over hvor svært det var at relatere kreativiteten til det praktiske arbejde med aktivitetsudvikling. Men meget overrasket over, hvor meget værktøjerne kunne hjælpe til ens kreativt og tænke i nye baner, var meget inspirerende.
  Jeg vil klart hoppe ned i bogen, og bruge de mange forskellige værktøjer, afhængig af hvilken situation man står i. Ide matrixen synes jeg var meget spændende, og havde rigtig mange muligheder ift. idegenering.

  Svar
 50. Mikkel

  Jeg synes idématrixen var god at arbejde med, da udfaldet af selve matrixen, kan ende med at være ret mystisk, hvilket udfordre en kreativt og tvinger en ud i nogle mærkelige, men også sjove aktiviteter, som oftest ender med at være brugbare på længere sigt.

  Svar
 51. Peter

  Bevidsthed om hvorfor det er vigtigt at stille spørgsmål ved den praksis der bliver udøvet nu.
  Det har givet et skift i tanker og mentalitet i forhold til at lave funktionelle aktiviteter og ikke bare gøre som man altid har gjort fordi det virker, men også turde stille sig kritisk overfor hvorfor det måske virker.

  Svar
 52. Emilie Petersen

  Ved at arbejde med bogen har jeg, som idrætsstuderende, lært noget så simpelt som at udvikle en leg eller aktivitet ud fra enten en kropsdel, rekvisit eller et rum. Selve begrebet kreativitet har fået en ny betydning, idét jeg efter arbejdet med bogen vil kunne igangsætte en aktivitet med fysisk aktivitet hvor og hvornår, det skal være.
  Jeg har fået redskaber til både kritisk overfor traditionelle idrætspraksisser og lave nye idrætsaktiviteter – jeg TØR være kritisk og jeg har LYST til at gå ud og bruge det, jeg har lært.

  Svar
 53. Caroline Eckert

  Bogen om aktivitetsudvikling har sat en masse tanker i mit hoved i gang. Det har åbnet mine øjne for, hvad man kan og burde ændre på, når man skal til at formidle sin viden og finde på aktiviteter, der er spændende for målgruppen. Indtil nu har jeg altid taget udgangspunkt i de traditionelle aktiviteter, der allerede fandtes, men slet ikke tænkt over, at man selv godt kan finde på nye aktiviteter. Her er det i høj grad vigtigt, at man fokuserer på målgruppen og på det, der skal til for at den måde, du selv formidler din viden på, er spændende for målgruppen. I forløbet med aktivitetsudvikling har jeg dog lagt mærke til, at det ikke altid er en nem proces, at finde på nye spændende aktiviteter. Ved hjælp af forskellige værktøjer fra bogen er det dog muligt, at finde på en ny aktivitet i relativ kort tid (fx idet man bruger idématrixen og kaster en terning). Det er en rigtig god ting, når man fx har det travlt og gerne vil udvikle en ny aktivitet, der er spændende for målgruppen.

  Svar
 54. Anders Kjær

  At have fået den i brudstykker hvor der er sprunget lidt mellem kapitler har gjort den sværere at læse end den måske egentlig er. Derfor har jeg en idé om, at sætte mig ned og læse den fra ende til anden, så jeg får en bedre helhedsforståelse af bogen frem for brudstykker af den.
  Bogen har sat mange gode tanker igang om den kritiske tankegang ift. de traditionelle undervisningsformer og hvorfor aktiviteter fungerer i nogle sammenhænge og ikke andre.
  Generelt er den letlæselig og nem at gå til. Stoffet er dog rimelig “blødt” og føles nogle gange som noget der kunne være skrevet kortere. På disse tidspunkter mister jeg tråden. Men det er muligvis min smag for læsning, hvor jeg er meget til korte skarpe fakta med forskning som belæg for konklusionerne.

  Svar
 55. Louise

  Hej.

  Det værktøj jeg finder mest interessant og brugbart, ihvertfald i øjeblikket, er fisken og hvad den indebærer. Jeg er selv instruktør for fjerde år i streg på et gymnastik hold (7-9 klasse), og finder det utrolig nyttigt i forhold til at kunne præcisere hvad det er mit team og jeg gerne vil med den undervisning vi tilbyder de unge, og hvordan vi gerne vil gøre det.
  Synes det er spændende at kunne reflektere over den undervisning jeg har lavet de sidste fire år og hvad jeg mener jeg kan gøre anderledes i forhold til den viden jeg har nu har tilegnet mig. Især dette redskab synes jeg er et godt udgangspunkt i forhold til håndteringen af sådan et hold. Generelt har dette fag åbnet mig op for at truer ændre på det jeg altid har gjort.

  Svar
 56. Leo

  Jeg synes den kreative tankegang er interessant mht. at tage udgangspunkt i normalen og udfordre dets svagheder.
  Især aktivitetshjulet er et værktøj, der inspirerer min måde at kunne se nye muligheder i forhold til, at små justeringer kan gøre en kæmpe forskel for energien og aktiviteten.

  Svar
 57. Rasmus

  Jeg er blevet opmærksom på den kritiske tilgang til aktiviteter og blevet interreseret i at stille hv-spørgsmål til en praksis. Derudover har jeg selv reflekteret over hvordan jeg kan bruge denne evne i min egen idræt og derved optimere min træning og konkurrence tilgang. Sluttelig har jeg fået et indblik i hvordan og hvorfor det kan være nødvendigt at lave aktivitetsudvikling, samt energistyre, i forskellige kontekster.

  Svar
 58. Louise Fabricius

  Hvad har bogen og modulet sat gang i af tanker og refleksioner?

  Som idrætsstuderende på SDU blev jeg udfordret ved at være tvunget til at tænke ud af boksen. Vi benyttede os, i en af vores workshops, af værktøjet idématrix, hvor vi ud fra nogle tilfældigheder skulle udvikle en aktivitet. Det var fedt at hver firkant i matrixen satte benspænd for den ide der opstod, og på den måde kunne udfordre den førstehåndsindskydelse af aktivitet der blev tænkt. Det lykkedes super godt, for hele holdet, og det var skide sjovt.
  Bogen har lært mig, at tage udgangspunkt i målgruppen, hvilket giver mening når man bliver oplyst om det.

  Svar
 59. Nikolaj C. Hansen

  Bogen har lært mig at:
  Lært at tænke anderledes, kreativ, ikke være logisk, tænke ud over ens grænser og ift. Rummet, kombinere idéer, alle skal være med, værktøjer til at få nye idéer (Idématrixen og Stimuli Sænke Slagskibe), teoretiske begreber, energien i aktivtetens betydning, skifte fokus på én bestemt idé, rummets muligheder, veksle virkning mellem logik og følelser (prøve sig frem og se hvad der sker), lære at sætte målgruppen i centrum.

  Svar
 60. Sebastian

  Jeg har fundet ud af hvor nemt det er at energistyre en aktivitet efter arbejdet med bogen. Både tænkt på den positivt men også negative måde. Der skal ikke særlig meget til for at ændre hele indholdet og stemningen i en aktivitet og det er relativt nemt (efter arbejdet med aktivitetsudvikling på SDU)

  Svar
 61. Matthias

  Denne bog har hjulpet med med at få et bedre indblik i idegenerering og aktivitetsudvikling. Jeg har fået en større forståelse, for hvordan og hvad man kan gøre for at ændre simple aktiviteter. Dette skaber en motivation til at lære mere omkring dette emne.

  Svar
 62. Christian

  Bogen har været overskuelig at læse, og ikke været for tung. At der bliver inddraget egen oplevelser til nogen af kapitlerne er et stort plus, da teorien kobles til erfaring.
  Bogen har hjulpet mig med at kunne forstå faget bedre 🙂

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *