Om forfatteren

Mads Hovgaard er cand.scient. i Idræt og Sundhed, og han har beskæftiget sig målrettet med aktivitetsudvikling siden 2003. Han har udviklet uddannelse og undervist idrætsstuderende på Syddansk Universitet i syv år – med didaktik, innovation og teamudvikling som centrale temaer – og har sideløbende afviklet workshops og efteruddannelse for idrætslærere i grundskolen.

Mads beskæftiger sig med udvikling og formidling af aktiviteter, koncepter, undervisning og uddannelse, som sigter mod anvendelse og værdiskabelse i praksis.

LinkedIn kan du få yderligere faglig information om Mads.