Lærebogsprisen

Aktivitetsudvikling i Idræt vandt Samfundslitteraturs lærebogssærpris i 2015.

Bogens bagside

Fagjuryen skrev:

“Særprisen på 25.000 kr. går til Mads Hovgaard fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet. Han får særprisen for bogforslaget Aktivitetsudvikling i Idræt – innovation i praksis

Bogens grundlæggende idé er at give studerende og idrætsundervisere konkrete metoder til aktivitetsudvikling, der går på tværs af de forskellige idrætsdiscipliner. Bogen understøttes også digitalt af en hjemmeside med videoklip, modeller til download og yderligere supplerende materiale.

Med et smittende sprogligt overskud og et stort fagligt engagement præsenterer forfatteren bogens værktøjer i meningsfulde teori-praksiskoblinger, cases og visualiseringer, der favner hele idrætsfaget med et særligt fokus på innovation, og som bidrager med nye, praksisnære indsigter til fagfeltet.

Vi belønner Mads Hovgaard for hans engagement og ønske om at styrke den professionelle værktøjskasse hos studerende og idrætsundervisere – et projekt, der har fat i nerven af god idrætsundervisning.

Vi glæder os til samarbejdet!”