Hvorfor og hvorhen?

Løb, og du vil lære

Det er en flot dansk sensommerdag, og solen skinner fra en stort set skyfri himmel. Pierre, en idrætslærer fra den nærliggende folkeskole, har taget syvende klasse med over på Syddansk Universitets (SDU) nybyggede atletik- og bevægelsesstadion. Det er idrætsundervisning med cirka 25 elever i alt.

Eleverne sendes af sted på et 800-meterløb, to omgange rundt, med samlet start for alle. Efter 50 meter løber cirka halvdelen af eleverne fortsat, og der kommer hurtigt stor spredning. Tre løbestærke drenge er langt foran de andre. De sidste, som går, indhentes hurtigt af de forreste. Eleverne kommer spredt over mållinjen, hvor Pierre står placeret med stopuret i hånden. En skadet elev noterer tiderne ned. Når eleverne er færdige med de 800 meter, placerer de sig på Pierres opfordring på en madras lidt derfra. De snakker privat, de venter, og de ligner ikke nogen, der har undervisning. Langt om længe kommer de sidste elever i mål, flere minutter efter de første.

10 sekunder efter kalder Pierre alle eleverne hen til startlinjen igen: “Nu kan heat 2 begynde”. Samme scenarie udspiller sig igen, men nu over længere tid end første gang. De forreste tre elever er de eneste, som løber gennem alle 800 meter. Herefter følger et sidste, tredje heat, som kun adskiller sig ved, at flere af de gående elever denne gang ikke følger den anviste rute, men skyder genvej på tværs af banen, særligt i de for Pierre blinde vinkler. Undervisningen er nu slut, og eleverne cykler tilbage til skolen.

Pierre sætter sig op på cyklen med ret ryg og en god fornemmelse i kroppen. Han sætter flueben ved besøg på universitetets innovative stadion og flueben ved løb ud fra indholdsområdet Løb, spring og kast i Fælles Mål. Flueben ved den idrætstime og flueben for idéen om at gennemføre undervisningen i nye og ukendte rammer.

Jeg er ikke i tvivl om, at du ikke er Pierre. Men Pierres ageren den aktuelle dag er et eksempel på, hvorfor det er vigtigt, at vi fagpersoner arbejder med aktivitetsudvikling. I tabellen nedenfor finder du ti overordnede begrundelser for at arbejde med aktivitetsudvikling i Idræt.

Bogen Aktivitetsudvikling i Idræt skal tilbyde noget andet end den eksisterende danske litteratur. Bogen er et supplement til andre bøger og skal udfordre os fagpersoner på vores faglige mindset, så vi alle i højere grad agerer som formålsbevidste, refleksive og innovative praktikere, der både kan se nye muligheder og samtidig stille os kritiske over for egne og andres forforståelser og praksisser. Se bogens overordnede sigte som en bevægelse fra venstre mod højre i tabellen nedenfor.